บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/62 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น หลังต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 1,752.9 ล้านบาท ลดลง 5.5% จากไตรมาสที่ 2/2562 ที่ 1,855.1 ล้านบาท และลดลง 12.1% จากไตรมาสที่ 3/2561 ที่ 1,944.8 ล้านบาท โดยการลดลงของต้นทุนขายและการให้บริการเกิดจากการบริหารจัดการ การปรับผังรายการใหม่ และมีการออกอากาศละครรีรัน นอกจากนี้ยังมีค่าใบอนุญาตตัดจ่ายที่ลดลง ตามมาตรา 44 และได้รวมค่าใช้จ่ายในการลดขนาดองค์กร

 

Posted in: 0Tagged :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *