หุ้นBEC

รวมข่าวหุ้น

BEC ประกาศผลงานไตรมาส 2 ขาดทุนลดลงเกือบ 20% หลังรายได้โฆษณาเพิ่ม-ต้นทุนการเงินลด

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 62 มีผลขาดทุนสุทธิ 103.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 22.58 ล้านบาท ขณะที่ ...
Read More

BEC Announces a 20% Lower of Net Loss in 2Q after Booking Higher Advertise Income

Bec World Public Company Limited (BEC) has reported its 2Q19 consolidated financial statement through the Stock Exchange of Thailand as ...
Read More

BEC แจ้งยุติออกอากาศช่อง “3SD-3Family” 1 ต.ค.นี้ รับเงินชดเชย 843 ลบ.

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้นBEC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มมีความประสงค์ในการคืนใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการ 3SD หมายเลขช่อง 28 และ 3Family หมายเลขช่อง ...
Read More

BEC วิ่งฉิว 4% โบรกฯแนะ “ถือ” ลุ้นไตรมาส 4/62 พลิกกำไร เคาะเป้า 8.60 บ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC ณ เวลา 10.16 น. อยู่ที่ระดับ 8.40 บาท บวก 0.30 บาท หรือ ...
Read More

BEC รับทรัพย์ 820 ลบ. หลังคืนใบอนุญาตช่อง 3SD-13Family

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 99.99% ได้เข้ารับเงินค่าชดเชยอันเนื่องจากการคืนใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ 3SD (หมายเลข 28) และ ...
Read More

BEC กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 20% รับเงินค่าชดเชยค่าใบอนุญาต-ต้นทุนขายและบริการลด

  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/62 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น หลังต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 1,752.9 ...
Read More
หุ้นBEC

หุ้นBEC ปัจจุบันเริ่มกลับมาหรือยัง

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

จากการสรุปวิเคราะห์ภายใน

การเปลี่ยนแปลงของหุ้นBEC เกิดขึ้นคือ การคืน ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือช่อง 13Family และ ช่อง 28SD ทำให้ต้น ทุน ค่าใช้จ่ายทวีดี จิทิตัลลดลง ทั้งนี้ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ได ้มีการประกาศปรับคอนเทนท์หุ้นBEC ในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดย หุ้นBEC เริ่ม ที่ “ข่าว 3 โฉมใหม่” กับคอนเซ็ปต์ “ข่าวจริง ทัน เหตุการณ์พึ่งพาได ้” โดยวางเป้าหมายผลักดันรายการ ข่าวทุกรายการหุ้นBEC ขึ้นสู่เรตติ้งอันดับ 1 ทั้ง หน้าจอทีวีและออนไลน์ภายใน 2 ไตรมาส ส่วนละครทเี่ป็นคอนเทนต์หลักของชอ่ง 3 จะปรับโฉมปี หน้า เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา โดยแนวทางการปรับ คอนเทนต์ละครคือ การปรับคอนเทนต์ตามพฤติกรรม ผู้บริโภค เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการรับชมที่ แตกต่างกัน โดยฐานผูช้ มหลักของชอ่ ง 3 ในตอนนี้คือ กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มทดี่ ูคอนเทนตอ์ อนไลน์ อายุต ่ากว่า 34 ปีและจะแบ่งออกเป็ นอีก 2 กลุ่ม คือ คนทำงานและคนรุ่นใหม่ ซงึ่ ความตอ้ งการของแต่ละ กลุ่มไม่เหมือนกัน ท าให้บริษัทฯ ต ้องดูว่าผู้บริโภคแต่ ละกลุ่มมีความสนใจคอนเทนต์แบบไหน โดยบริษัทฯ จะมีการวางกลยุทธ์ตามพฤติกรรมผู้บริโภคตามรายกลุ่ม และจะเป็นสงิ่ ส าคัญในการปรับโฉมละคร ซงึ่ เป็นไปตาม กลยุทธของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนจากธุรกิจทีวีเป็ นธุรกิจ Content & Entertainment Platform

ffs-dz หุ้นและการลงทุน